Dlouhé, krátké, hladké, stočené. Existuje tolik různých stylů a modelů účesů , že žena má možnost změnit vzhled kdykoliv. Ale mnohem složitější, než se zdá, může pečlivá analýza nití klasifikovat osobnost a typ člověka.

Podle odborníka na lidské chování, Felipe Okazaki, je možné charakterizovat styl ženy přes její vlasy . "Vlasy odhalují osobnost a aktuální postoj, jak člověk čelí životu, a existují různé způsoby, jak s touto osobou jednat. Rozdíly ve stylech nám mohou ukázat, jak extrémní nebo praktické je to, jak je emocionálně zralé, jak velké oddělení má od ostatních, "říká.K této analýze je třeba vzít v úvahu strukturu, délku, styl nití a v ostatních případech obecný kontext obličeje. "Často člověk nechává vlasy růst tak, aby pokryly jizvu, alergie na zátylku, takže bychom měli být opatrní, abychom analyzovali osobnost pouze vlasy. Proto jsou často nutné další četby, jako je čtení obličeje a rukou, protože mohou odhalit detaily, jako je zdravotní stav, finanční situace a jejich láska, "říká Okazaki.

Podle odborníka, drastické změny v účesu, například žena s dlouhými vlasy a adoptovat johnny řez, nezasahuje do výzkumu. "Analýzou vlasů je právě ukázat, co dnes cítí. Jak se projevuje ostatním. Takže pokud chce přijmout rovné vlasy, můžeme říci, že chce přijmout postoj praktičtější osoby. Postoje mění osobnost, "vysvětluje.

Okazaki oddělil některé běžné případy. Kontrola:

Dlouhé vlasy

Podle specialisty jsou obvykle citlivější a mnohem pružnější. Navrhuje, aby se s tímto typem osobnosti vypořádalo, je dobré vyhnout se mluvení a vyhnout se mluvě hlasitě a rychle. "Použijte dostatek slov cítění: uvítání, pomoc, pocit, touha, emoce, láska, srdce, intuice," říká.

Středně velké vlasy

"Všestranná osobnost těmto lidem obvykle prochází fáze, ve které hledají rovnováhu v životě, aby se přizpůsobili situacím, ať už jsou nové nebo ne. Oceňují dynamiku, upřímnost a soběstačnost, "vysvětluje.

Krátké vlasy

Pro Okazaki jsou praktické lidi. "Obvykle ti, kteří řezou krátké vlasy, chtějí být méně citliví a trpí méně zásahů do života. Zachyťte tuto osobnost přímo k bodu! Prozkoumejte slova jako: časté, vždy, základní a praktické, "navrhuje.

Kudrnaté vlasy

Podle odborníka, tito lidé mají těžké opustit minulost za sebou. "Tito lidé žijí tím, že truchlí kolem bolesti. Abyste se lépe zabývali touto osobností, zůstaňte soustředěni na přítomnost, "říká.

Rovné vlasy

Podle odborníka jsou to lidé s praktickým a lineárním myšlením. "Každý, kdo chce, aby narovnal vlasy, se nějak snaží překonat minulost a pokračovat dál. Chcete-li se lépe vyrovnat s touto osobností, vyhnout se enrolações, vždy být objektivní, "říká.

Fringe vpřed

"Jsou to nejisté jedinci, kteří dosud dosud nezralí. Chcete-li se lépe zabývat touto osobností, vyvarujte se obvinění nebo delegujte mnoho odpovědností, "navrhuje.

A vy, hodíte se do jednoho z těchto profilů? (Tj.