Změny jsou obtížné. Není pochyb o tom. Zanechání starých návyků, přijetí nového životního stylu, může být náročná a časově náročná bitva.

Existují případy, kdy nastaly změny a zůstanou. V ostatních, ne. Mnozí se uvízli v určitých bodech a nikdy nedosáhli svých cílů. Proč se to děje? Model modelu Stages of Change se pokouší vysvětlit.

Z vědeckých studií popisuje šest stupňů osobní změny: pre-kontemplaci, rozjímání, odhodlání, činnost, údržbu a dokončení. Jedná se o jednoduchý a výkonný model podporovaný rozsáhlým výzkumem a může být použit v mnoha situacích. Porozumět tomu, jak to funguje v praxi:

Fáze 1: Pre-kontemplace

V této fázi člověk nemá v plánu učinit pozitivní změny v příštích šesti měsících. Je to okamžik popírání problému nebo hodně odvahy po několika neúspěšných pokusech o změnu. Například někdo si může být vědom toho, že musí začít cvičit, ale nemůže najít motivaci. Neustále přemýšlejí o posledním pokusu (a neuspěli). Teprve poté, co začnete uvědomovat si výhody změny, přesunete se do další fáze.

2. fáze: uvažování

V této fázi člověk začíná zvažovat výhody změny, uvědomit si, že změna jejich návyků bude pravděpodobně přinášet výhody, ale přesto stráví spoustu času přemýšlet o nevýhodách. Je to etapa, která může trvat dlouho. Teprve tehdy, když člověk skutečně začne sestavovat konkrétní plán změny, který dosáhne další fáze. Klíčem je transformace abstraktního nápadu na víru. Například: "Cvičení je dobrá věc, kterou děláte" na "Osobně si cením cvičení a potřebuji to udělat".

Krok 3: Příprava

V tomto okamžiku osoba začne uvádět plán do praxe. Je to krátká fáze, trvá několik týdnů. Může se jednat o setkání s osobním trenérem, pokud jde o osobu, která hodlá začít s fyzickou aktivitou. Někdo, kdo nadměrně pije, může provést schůzku s drogovým a alkoholovým programem; někdo s tendencí k přetížení může začít plánovat způsoby, jak mít realističtější plán.

Fáze 4: Akce

Jakmile je plánování nastaveno, je čas, aby to bylo provedeno. Tato fáze obvykle trvá několik měsíců. Podle stejného příkladu, který byl již zmíněn, by člověk pravidelně navštěvoval tělocvičnu a kontroloval stravu. V této fázi je touha osoby ke změně viditelná pro rodinu a přátele. Ve skutečnosti však proces změny začal dávno. Pokud se někdo, koho znáte, zdá, že náhle změnil vaše zvyky, pravděpodobně není tak náhlý! Předchozí kroky již byly potíraly, to jste nevěděli.

Fáze 5: Údržba

Po několika měsících jednání, člověk začne přemýšlet o tom, jak můžete mít své změny a úpravy podle svého životního stylu. Každý, kdo přijal zvyk pravidelného cvičení a lepší stravy, bude ostražitý proti starým spouštěčům (jako je jíst nezdravé potraviny během stresujícího času v práci) a dělat vědomé rozhodnutí o tom. Údržba může být náročná, protože zahrnuje vytvoření nového souboru návyků. Kdo může udržet tyto nové návyky pro mnoho měsíců - možná rok nebo více - vstoupí do stádia

6. Fáze 6: dokončovací

Mnoho lidí nedosahují této fáze, charakterizované plným nasazením na nový zvyk a s vědomím, že jste nikdy budou stejně jako předtím. Například, někdo může najít to těžké si představit, dát svůj rutinní cvičení nebo špatný pocit, nebo myslet na nezdravé potraviny jedl. Může to však trvat několik let, než skutečně dosáhnou této fáze. (Tj.Pochopení tohoto modelu pomáhá lépe trpět změnou. Každý, kdo se pokusí vynechat etapy, skončí frustrující. Ale tím, že posoudíte, kde jste v procesu změny, je snazší přizpůsobit svou rutinu. Začněte tím, že identifikujete jeden z vašich špatných zvyků. Pokud je velmi obtížné přejít na další krok, může být důležitá odborná pomoc. (Tj.